WB logo
WARNER BROS.
INTERNATIONAL TELEVISION PRODUCTION
 

Terms of use

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Personvernerklæring

 

Denne personvernerklæringen (" Personvernerklæring ") beskriver hvordan vi (som definert nedenfor) samler inn, håndterer, bruker, lagrer og/eller behandler (fellesbenevnelse " Behandler ") personopplysninger og/eller sensitive personopplysninger (fellesbenevnelse " Personopplysninger ") du kan dele med oss og/eller som vi kan motta om deg og/eller en annen person i forbindelse med et program som det er meningen skal produseres av oss. 

 

Som en kontrollør av personopplysninger (dvs. organisasjonen som behandler dine personopplysninger), vil vi behandle dine personopplysninger i samsvar med den generelle EU-personvernforskriften (" GDPR ") og alle andre aktuelle personopplysnings- og/eller personvernlover relatert til dette, med endringer og som erstattet fra tid til annen (fellesbenevnelse " Personvernlover ").

                        

Vi håper at denne personvernerklæringen gir deg en god forklaring på hvordan vi kan behandle dine personopplysninger, men hvis du har spørsmål eller bekymringer angående behandlingen av dine personopplysninger, skal du ikke nøle med å ta kontakt med oss ved bruk av kontaktopplysningene som står til slutt i denne personvernerklæringen.

 

 

Hvem vi er

Warner Bros. International Television Production Norge AS  (organisasjonsnummer: 986520694) med forretningskontor på adressen Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, Norway (" vi ", " oss " eller " vår "). 

 

 

Om programmet

 

Henvisninger til "Program" i denne personvernerklæringen skal bety utviklingsprosjektet, programmet og/eller serien du har søkt på eller som du er blitt kontaktet om å delta i og/eller versjoner som er redigert på nytt, gitt ny tale, fått nytt format, blitt oppdatert eller tatt inn i samlinger, eller andre versjoner av dette eller videreførte serier eller spin-offprogrammer og/eller annet innhold (fellesbenevnelse " Programmet ").

 

 

Samtykke til behandling av personopplysninger

Hvis du ønsker å bli vurdert for programmet, vil du bli bedt om å gi samtykke til oss i forbindelse med behandlingen av sensitive personopplysninger du gir oss som en del av søknaden (med hensyn til rollebesetningen for programmet). Sensitive personopplysninger er personopplysninger som faller innenfor kategoriene oppført under (f)–(n) nedenfor.

 

Du kan også bli gitt muligheten til å samtykke til å motta markedskommunikasjon fra oss i forbindelse med rollebesetningen for andre programmer.

 

 

Hvilke typer personopplysninger er det vi samler inn?

Hvis du er interessert i å søke på og/eller delta i programmet, som bidragsyter, ber vi om at du gir oss visse personopplysninger (" Søknaden "). Personopplysningene du deler med oss som en del av søknaden kan omfatte:

(a)          navnet ditt;

(b)          kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-postadresse og/eller telefonnummer);

(c)           kjønn;

(d)          utseende (inklusive et bilde av deg);

(e)          interesser;

(f)            preferanser med hensyn til dating/sexliv;

(g)          rase og/eller etnisk bakgrunn;

(h)          helseopplysninger;

(i)            politiske meninger;

(j)            religiøse eller filosofiske overbevisninger;

(k)           fagforeningsmedlemskap;

(l)            genetiske opplysninger;

(m)         opplysninger om kriminelt rulleblad; og

(n)          biometriske opplysninger.

 

I tillegg til personopplysningene som du gir oss som en del av søknaden, kan vi kontakte deg for å be om flere opplysninger og/eller personopplysninger.

Formål og rettslig grunnlag for behandlingen

av personopplysningene dine

 

 

 

 

 

 

 

Vi behandler personopplysningene som er oppgitt i søknaden, og eventuelle tilleggsopplysninger som gis eller samles inn under søknadsprosessen, for følgende formål:   (a)     Etter behov for å ivareta våre legitime interesser, som oppført nedenfor, og der våre interesser ikke settes til side av dine personvernrettigheter:  

(i)                for å vurdere hvor godt egnet du er til å delta i programmet og hvis du velges, for ethvert formål vi med rimelighet kan kreve for å utvikle, besette, produsere, distribuere og/eller markedsføre programmet og eventuelt tilhørende nettinnhold, PR, salgskampanjer og/eller distribusjonsmateriale. Det kan gjelde tilleggsvilkår for rollebesetningen for et spesifikt program, så du må lese disse nøye før du sender inn søknaden;

 

(ii)               for å kommunisere med deg om søknaden din;

 

(iii)              for å bruke personopplysningene dine i forbindelse med rettskrav, regelsamsvar, regulerings- og etterforskningsformål (herunder fremleggelse av slike personopplysninger i forbindelse med rettsforhandlinger eller rettssaker); og

 

(iv)              for å analysere og overvåke mangfoldet blant våre søkere i samsvar med gjeldende lover.

  (b)     Når det er nødvendig for å utarbeide deltakeravtalen eller for å iverksette tiltak knyttet til denne avtalen;   (c)     Når du gir oss samtykke:

 

(i)                Til å bruke sensitive personopplysninger som du gir oss som en del av søknadsprosessen for å kunne vurdere din egnethet for et program;

 

(ii)               Når det gjelder tilbud, kampanjer, PR, informasjon, nyheter og/eller oppdateringer og/eller annen markedskommunikasjon (" Markedskommunikasjon "): som en del av søknaden eller på annen måte, kan du også ha mulighet til å velge hvorvidt du ønsker å motta markedskommunikasjon via e-post eller ikke, fra oss og/eller på vegne av kringkasteren som har bestilt programmet; våre spesielt utvalgte partnere; og/eller sponsorer innen sektorene underholdning, medier og fritid; 

 

(iii)              Med hensyn til å delta i andre programmer: hvis du har antydet at du ønsker å bli vurdert for deltakelse i andre programmer som vi eller våre tilknyttede selskaper har til hensikt å produsere, så kan vi dele visse personopplysninger, som for eksempel navnet ditt, e-postadressen og/eller en annen metode for kommunikasjon med utviklings- og/eller produksjonsteamene, bestillende kringkastere, forsikringsselskaper og/eller distributører.    

 

(d)     For formål som kreves av loven. Dette omfatter:

 

(i)                Helse og sikkerhet: vi kan bruke dine personopplysninger til å utføre rimelige og nødvendige justeringer og risikovurderinger som er nødvendig for at du skal kunne opptre i programmet eller for å kontrollere fakta i søknaden din.

 

Ved behov, vil vi be om ditt samtykke før vi bruker dine personopplysninger for andre formål enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

 

Hvem vil vi dele personopplysningene dine med?

 

Vi er en del av WarnerMedia, LLC.-konsernet. Det kan fra tid til annen være nødvendig, når det gjelder vår interne forretningsvirksomhet, å dele dine personopplysninger (inklusive sensitive personopplysninger) med en eller flere enheter i WarnerMedia Group.

 

Vi kan også dele dine personopplysninger (inklusive sensitive personopplysninger) med andre selskaper, organisasjoner og/eller enkeltpersoner med hensyn til (i) vår interne forretningsvirksomhet (inklusive deling av personopplysninger med tjenesteleverandører); (ii) drift av nettstedet vårt (inklusive deling av personopplysninger med tjenesteleverandører); (iii) besetning, utvikling, produksjon og/eller distribusjon av programmet (inklusive deling av personopplysninger med produksjonsteam, samprodusenter, bestillende kringkastere, investorer, forsikringsselskaper, leverandører av IT-systemer og/eller leverandører av reise- og medisinske tjenester); og/eller (iv) å overholde våre forpliktelser i henhold til gjeldende lover og/eller som krevet av en rettsinstans.

 

Når det gjelder markedskommunikasjon: hvis du har angitt i søknaden at du ønsker å motta markedskommunikasjon, så kan vi dele visse personopplysninger, som for eksempel navnet ditt, e-postadressen og/eller en annen metode for kommunikasjon med andre selskaper, organisasjoner og/eller enkeltpersoner.

 

Med hensyn til deltakelse i andre programmer: hvis du har antydet til oss at du ønsker å bli vurdert for deltakelse i andre programmer, så kan vi dele visse personopplysninger, som for eksempel navnet ditt, e-postadressen og/eller en annen metode for kommunikasjon, med utviklings- og/eller produksjonsteamene, bestillende kringkastere, forsikringsselskaper og/eller distributører.

 

Eventuelle selskaper, organisasjoner og/eller enkeltpersoner som vi kan dele dine personopplysninger med, vil bli pålagt å overholde personvernlover og/eller andre aktuelle lover. Når vi deler dine personopplysninger, vil vi opprette egnede tekniske og organisatoriske rutiner som er beregnet på å beskytte slike personopplysninger.

 

 

Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger?

a)      Søknad for programmet: Med mindre de arkiveres med historisk forskning som formål, vil alle personopplysninger som du deler med oss som en del av søknaden bli bevart i opptil tre (3) år, med mindre du gir ditt samtykke til å bevare personopplysningene for en lengre periode (f.eks. for å bli vurdert som en potensiell bidragsyter til andre programmer).

 

Hvis du velges som bidragsyter og deltar i programmet, vil vi beholde personopplysningene så lenge programmet sendes, distribueres og/eller utnyttes (noen ganger kan dette være for alltid).

 

b)      Markedskommunikasjon: Hvis du har angitt til oss på søknaden at du ønsker å motta markedskommunikasjon, så vil vi beholde personopplysningene dine inntil det tidspunkt du varsler oss om at du ikke lenger ønsker å motta markedskommunikasjon. 

 

c)       Deltakelse i andre programmer: Hvis du har angitt til oss på søknaden at du ønsker å bli vurdert for deltakelse i andre av våre programmer, så vil vi beholde personopplysningene dine inntil det tidspunkt du varsler oss om at du ikke lenger ønsker å bli vurdert for våre andre programmer.

 

 

Kan vi endre hvordan vi behandler dine personopplysninger?

Vi forbeholder oss til enhver tid retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen uten forhåndsvarsel. Vi vil imidlertid varsle deg hvis vi gjør betydelige endringer i denne personvernerklæringen. Vi vil behandle personopplysninger i samsvar med den gjeldende personvernerklæringen som vises.

 

 

Hvordan kan du få tilgang til personopplysninger vi har om deg?

Du har rett til å få en kopi av personopplysningene vi har om deg i henhold til personvernlovene. Hvis du vil ha en kopi av personopplysningene dine, kan du kontakte oss ved bruk av opplysningene som står til slutt i denne personvernerklæringen.

 

 

Hva med lenker til andre nettsteder, blant annet sosiale medieplattformer, på nettstedet?

 

Hvis du har sendt søknaden til oss via nettstedet, må du være oppmerksom på at nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder, inklusive sosiale medieplattformer. Du må være oppmerksom på at vi ikke er ansvarlig for praksisen til andre nettsteder, inklusive deres personvernpraksis. Vi anbefaler at du også leser personvernerklæringene til andre nettsteder.

 

 

Hvem kan du kontakte om dine personopplysninger og/eller denne personvernerklæringen?

Hvis du ønsker å:

(i)                endre, oppdatere, korrigere og/eller få tilgang til dine personopplysninger, eller i visse omstendigheter, be om at dine personopplysninger slettes, blir begrenset og/eller trekke ditt samtykke for behandling av personopplysningene;

(ii)               varsle oss at du ikke lenger ønsker å bli vurdert som en potensiell deltaker (forutsatt at du ikke allerede har deltatt i programmet);

(iii)              endre, oppdatere, begrense eller fjerne dine personopplysninger for markedskommunikasjon og/eller andre formål som du tidligere har samtykket til; og/eller

(iv)              sende forespørsler angående denne personvernerklæringen og/eller hvordan vi behandler dine personopplysninger;

 

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss og vår personvernansvarlige gjennom personvernportalen her

 

Vær oppmerksom på at i løpet av en kort, midlertidig periode mens vi oppdaterer personopplysningene dine, kan du bli kontaktet for markedskommunikasjons- og/eller andre deltakerformål.

 

Hvis du ønsker å registrere en klage angående hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss som beskrevet ovenfor, og vi vil prøve så godt vi kan å løse problemet. Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi svarte og/eller håndterte klagen, kan du sende saken videre til personvernmyndighetene (i Norge er det i øyeblikket Datatilsynet).